Reflection

הסדרה המושלמת לשיער צבוע ובעל גוונים, הסדרה שמשלימה את הגנת השיער לאחר הצבע
מעניקה לשיער רכות, ברק ומבליטה את השתקפות הצבע